Przewóz towarów niebezpiecznych ADR

Ewelina Sobczak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest doradcą do spraw przewozu towarów niebezpiecznych ADR (doradca DGSA).

Oferujemy usługi z zakresu ADR zapewniamy wsparcie merytoryczne z zakresu ADR oraz spełnienie wymagań wynikających z przepisów.
 • Audyt „0” - przegląd przedsiębiorstwa oceniający potrzeby i zakres obowiązków wobec wymagań przepisów ADR. W przypadku podjęcia stałej współpracy i podpisania umowy audyt zostanie wykonany bezpłatnie,
 • Szkolenia pracowników (innych niż załoga pojazdu): ogólne oraz stanowiskowe,
 • Doradztwo przy doborze możliwych wyłączeń,
 • Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych,
 • Określenie warunków i sposobu przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych, wg instrukcji pakowania,
 • Oznakowanie sztuk przesyłki, stosowania nalepek ostrzegawczych oraz dobór opakowań,
 • Przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorcy,
 • Sporządzanie odpowiedniej dokumentacji, jaka musi towarzyszyć transportowi towarów niebezpiecznych,
 • Opracowywanie dokumentacji powypadkowej i pokontrolnej,
 • Dobór wyposażenia i oznakowania pojazdów,
 • Klasyfikacja materiału na podstawie kart charakterystyki,
 • Sporządzanie dokumentu przewozowego,
 • Sporządzanie instrukcji pisemnej dla kierowcy (kolor).

Kontakt z nami


"Moltar" Ewelina Sobczak
ul. Okrężna 10 lok. 8
56-400 Oleśnica

+48 691 791 162
+48 539 999 459

moltar@moltar.eu