Ocena ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe jest to ryzyko ponoszone przez pracownika w związku z wykonywaną pracą. Jest ono konsekwencją występowania zagrożeń i określa prawdopodobieństwo, z jakim mogą one spowodować różnej ciężkości urazy lub zachorowania.

W przepisach prawa (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy) ryzyko zawodowe zostało zdefiniowane jako prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Rzetelna ocena ryzyka zawodowego musi być wykonana dla wszystkich stanowisk pracy w danym zakładzie, bez względu na liczbę pracowników bądź rodzaj wykonywanej pracy. To obowiązek nałożony na każdego pracodawcę, który wynika z Kodeksu Pracy. Konieczność ta dotyczy każdego stanowiska, nawet takiego, przy którym pozornie nie występują zagrożenia życia lub zdrowia (jak np. praca biurowa czy administracyjna).

Dokument ten musi zostać wykonany zawsze, gdy:
  • tworzone jest nowe stanowisko pracy,
  • wprowadzone zostały ważne zmiany w stosowanych czynnikach ochronnych,
  • poczynione zostaną zmiany technologiczne lub organizacyjne na stanowisku pracy,
  • na jakimkolwiek stanowisku pracy zdarzy się wypadek.

Jeśli potrzebują Państwo profesjonalnej Oceny Ryzyka Zawodowego skontaktujcie się z nami!

Wykonywana przez nas dokumentacja oceny ryzyka zawodowego jest w pełni profesjonalna. Nie zwlekamy z realizacją: przystępujemy do pracy niezwłocznie. Realizacja procesu jest dynamiczna, pozostajemy w stałym kontakcie z Klientem. Na życzenie Klientów przesyłamy gotowy dokument w edytowalnym formacie na skrzynkę mailową. Oferujemy dokumentację oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk, według potrzeb.


Cena: od 61,50 zł brutto / 1 stanowisko.
W przypadku wielu stanowisk jesteśmy otwarci na negocjację ceny.

Kontakt z nami


"Moltar" Ewelina Sobczak
ul. Okrężna 10 lok. 8
56-400 Oleśnica

+48 691 791 162
+48 539 999 459

moltar@moltar.eu