Instrukcje BHP

Obowiązek posiadania instrukcji BHP określa art. 2374 Kodeksu Pracy, który mówi o tym, że:

„Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy”.

W każdym miejscu pracy, gdzie mamy do czynienia z urządzeniami technicznymi, ważnym jest, żeby obsługiwać je umiejętnie, w przeciwnym razie może dojść do zagrożenia zdrowia lub życia. Bez względu na to, czy chodzi o pomieszczenia biurowe, magazynowe czy produkcyjne, firma MOLTAR dostarcza klientowi aktualne instrukcje BHP obsługi wszelkich urządzeń oraz instrukcje zachowania się w przypadku konieczności ratowania życia lub zdrowia.

Wychodząc na wprost potrzebom naszych klientów, oferujemy bardzo bogatą ofertę instrukcji BHP, obejmujących między innymi:

 • Instrukcje ogólne
 • Obróbka metali
 • Spawanie
 • Czyszczenie powierzchni
 • Chemia i tworzywa sztuczne
 • Obróbka drewna
 • Transport
 • Magazynowanie
 • Warsztaty samochodowe
 • Roboty budowlane
 • Roboty instalacyjne elektryczne
 • Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne CO i GAZ
 • Roboty instalacyjne powietrzne
 • Poligrafia
 • Przemysł odzieżowy
 • Biuro
 • Szkoły i placówki publiczne
 • Wyciągi z przepisów
 • Instrukcje różne
 • Rolnictwo
 • Służba Zdrowia

Wykonane przez nas instrukcje usatysfakcjonują każdego wymagającego Klienta. Instrukcje są laminowane.

Kontakt z nami


"Moltar" Ewelina Sobczak
ul. Okrężna 10 lok. 8
56-400 Oleśnica

+48 691 791 162
+48 539 999 459

moltar@moltar.eu