BHP

Marek Sobczak od 2007 roku specjalizuje się w doradztwie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Cieszy się zaufaniem wielu Klientów.

Oferujemy:
 • Przegląd przedsiębiorstwa oceniający potrzeby i zakres obowiązków w zakresie wymagań przepisów BHP i P.POŻ. W przypadku podjęcia stałej współpracy i podpisania umowy przegląd zostanie wykonany bezpłatnie,
 • Przeprowadzanie szkoleń BHP dla wszystkich grup pracowniczych (szkolenia wstępne i okresowe),
 • Przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • Pilnowanie terminów szkoleń i badań lekarskich,
 • Szkolenia pracowników w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
 • Przeprowadzanie próbnych ewakuacji,
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących wymagań prawnych i zasad BHP i P.POŻ.,
 • Przeprowadzanie postępowania powypadkowego,
 • Opracowanie wymaganych instrukcji BHP i P.POŻ.,
 • Indywidualne (dostosowane do specyfiki zakładu) opracowanie i wdrożenie procedur, instrukcji w zakresie bhp i ochrony p.poż. (np. ewakuacji, ruchu i gospodarki transportowo-magazynowej, postępowania na wypadek uwolnienia substancji niebezpiecznej, pożaru, awarii i in.),
 • Sporządzanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • Okresowe audyty i oceny stanu bhp i ochrony p.poż. (warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp),
 • Ocena ergonomii stanowisk pracy,
 • Realizacja decyzji Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej i in.

Kontakt z nami


"Moltar" Ewelina Sobczak
ul. Okrężna 10 lok. 8
56-400 Oleśnica

+48 691 791 162
+48 539 999 459

moltar@moltar.eu